Czym jest PACTT

Porozumienie Akademickich Centrów Transferów Technologii (PACTT) to ogólnopolskie zrzeszenie uczelnianych jednostek zajmujących się zarządzaniem i komercjalizacją własności intelektualnej.

Pomysł utworzenia PACTT narodził się w 2015 roku. Celem powołania Porozumienia była współpraca podobnych jednostek w zakresie szeroko rozumianej komercjalizacji wyników badań naukowych, wymiana dobrych praktyk oraz doświadczeń m.in. w zakresie realizacji projektów unijnych. Siłą porozumienia jest wspólna aktywna współpraca jednostek i reprezentacja członków PACTT w celu nawiązywania kontaktów z przedsiębiorcami, tworzenia wizerunku uczelni otwartej dla środowiska pozaakademickiego i dostoswanej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku oraz oczekiwań otoczenia biznesowego.

 

Porozumienie Centrów Transferu Technologii

 

Skład PACTT

Obecnie w skład Porozumienia wchodzi 81 jednostek, zaś liczba uczestników z roku na rok się powiększa.