O nas

Politechnika Łódzka, Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki mają zaszczyt zaprosić Państwa na organizowane w dniach 18-19 maja 2022 roku pierwsze w Polsce tego rodzaju wydarzenie pn. PACTT Science Business Innovation EXPO 2022.

PSBI EXPO 2022 to wydarzenie skierowane do przedsiębiorców, w którym to pierwszy raz wystawcami będą uczelnie wyższe, instytuty badawcze prezentujące ofertę swoich technologii i usług. Ponadto dzięki udziałowi funduszy inwestycyjnych, będziecie Państwo mogli zapoznać się z ofertą finansowania wdrożeń technologii do przemysłu. To pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce łącząca w sobie charakter targów wynalazczości oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń, które jest dedykowane polskim przedsiębiorcom.

Wychodzimy naprzeciw i otwieramy się na przedsiębiorców i zapotrzebowanie rynku prezentując potencjał polskiej nauki w formie uczelnianej oferty innowacyjnych technologii i usług z wielu branż. Celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie technologii i usług przed przedsiębiorcami oraz zachęcenie ich do zakupu lub skorzystania z licencji, mających znaczący wpływ na wartość firmy, wzmocnienie jej konkurencyjności i innowacyjności.

Podczas PSBI EXPO 2022 zarówno przedstawiciele nauki jak i przemysłu będą mieli możliwość zapoznania się z aktualną ofertą funduszy stymulujących komercjalizację 
i transfer technologii oraz umożliwiających wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań 
w polskich przedsiębiorstwach. Wydarzenie będzie okazją do nawiązania kontaktów polskiej nauki z przemysłem i funduszami inwestycyjnymi, które zaowocuje ciekawymi wdrożeniami do praktyki gospodarczej. Naszymi gośćmi będą również partnerzy biznesowi, którzy prowadzą już trwałą współpracę z uczelniami, a którzy na panelach tematycznych będą mogli podzielić się swoim doświadczeniem i rozwojem marki we współpracy ze światem nauki, co podkreśli szczególną rangę gospodarczą, społeczną 
i promocyjną wydarzenia.

Na panelach będą poruszane tematy z różnych branż przemysłu oraz zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności w Polsce.

 

PACTT Science Business Innovation
EXPO 2022

Zapraszamy na wydarzenie!

 
 2 dni
18/19 maja 2022 
start godzina 10:00
 miejsce
„EC1 Łódź – Miasto Kultury”
( Hala Maszyn )
Łódź
(ul. Targowa 1/3).