Patronaty

Patronat Honorowy
Ministra Edukacji i Nauki

Patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Patronat honorowy Prezydent Hanny Zdanowskiej

Patronat Honorowy Wojewody Łódzkiego

Patronat honorowy Marszałka Województwa Łódzkiego

Patronat honorowy NCBiR

Patronat Urzędu Patentowego RP

Patronat Naczelnej Organizacji Technicznej

Patronat honorowy Stowarzyszenie TOP 500 Innovators

Patronat Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Patronat Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Patronat wspierający 

Patronat wspierający
Główny patronat medialny
Patronaty medialne