Oferta technologiczno-usługowa wystawców

3-Bromopirogronian w leczeniu grzybicy

Kategorie
nauki o zdrowiu, nauki biologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski

Adaptive Food Systems Accelerator ‒ Research Centre

Kategorie
technologia żywności i żywienia
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aerator rurowy z wypełnieniem

Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

Kategorie
technologia żywności i żywienia, nauki o zarządzaniu i jakości
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Aktywne osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie

Kategorie
architektura i urbanistyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Algorytmy rejestracji, przetwarzania i analizy danych ze spektroskopii NMR

Kategorie
nauki chemiczne, nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
-

Analiza ryzyka eksploatacji złożonych obiektów technicznych z uwzględnieniem ich oddziaływania na środowisko oraz zapobiegania zdarzeniom niepożądanym

Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-

Analizy materiałowe

Kategorie
inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
C CUBE P.S.A.

Analizy MES

Kategorie
inżynieria lądowa i transport, inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
C CUBE P.S.A.

Aparat do zbierania kondensatów wydychanego powietrza

Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.