Oferta technologiczno-usługowa wystawców

Lekkie Kruszywo Kompozytowe (CLA) Ekologiczne podejście do zagospodarowania odpadów

Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Częstochowska

Liniowe bio-poliole poliestrowe oraz sposób ich otrzymywania

Kategorie
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Gdańska

Luminescencyjne stystemy sensoryczne

Kategorie
nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Krakowska

Luminofory

Kategorie
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski

Mechanochemiczna poprawa właściwości przetwórczych farmaceutyków zawierających naproksen sodu

Kategorie
nauki farmaceutyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Podkarpackie Centrum Innowacji

Membrany stomatologiczne

Kategorie
nauki farmaceutyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Metoda oceny obciążenia mechanicznego maszyn energetycznych, zwłaszcza tłokowych silników spalinowych

Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
-

METODA OCHRONY ROŚLIN NACZYNIOWYCH PRZED BAKTERYJNYMI PATOGENAMI

Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Uniwersytet Gdański

Metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego przy zastosowaniu nośnika dielektrycznego

Kategorie
nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet w Białymstoku

Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych

Kategorie
inżynieria mechaniczna, nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie