Oferta technologiczno-usługowa wystawców

Parówki roślinne o potencjale antyoksydacyjnym, bez glutenu

Kategorie
technologia żywności i żywienia
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spóła Akcyjna

Branża: Energetyczna. PGE GiEK to jedna ze spółek wchodzących w skład GK PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w kraju. Przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów. PGE GiEK jest liderem w branży wydobywczej węgla brunatnego (jej udział w krajowym rynku wydobywczym tego surowca wynosi ok. 91%). A także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 36 % krajowego zapotrzebowania na energię.

PLISHKA

Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, nauki socjologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

Płetwa do pływania z wyprofilowanym wzdłużnie piórem o poprawionej sprawności hydrodynamicznej

Kategorie
inżynieria materiałowa
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Uniwersytet Śląski w Katowicach

PODNIESIENIE WARTOŚCI UŻYTKOWYCH DREWNA POPRZEZ INTEGRACJĘ Z ELEKTRONIKĄ

Kategorie
architektura i urbanistyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Warszawska, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Polidopamina alifatyczna i jej zastosowanie

Kategorie
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski

Porowate preformy ceramiczne

Kategorie
inżynieria chemiczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Pozyskiwanie biopaliw i paliwa wodorowego z krasnorostów

Kategorie
nauki biologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Warszawski

Pracownia Prostej Polszczyzny

Kategorie
językoznawstwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk humanistycznych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski

Preparat anty-opryszczkowy na bazie nanocząstek metalicznych i związków pochodzenia naturalnego.

Kategorie
nauki farmaceutyczne, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Łódzki