Oferta technologiczno-usługowa wystawców

Sposób DEZAKTYWACJI ANTYBIOTYKÓW w roztworach wodnych

Kategorie
inżynieria biomedyczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Sposób diagnozowania miażdżycy tętnic oraz zastosowanie markerów miRNA do diagnozowania miażdżycy tętnic

Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Sposób ekstrakcji metabolitów z materiału roślinnego oraz zastosowanie naturalnych lotnych euklektycznych mieszanin do ekstrakcji metabolitów z materiału roślinnego

Kategorie
nauki farmaceutyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

SPOSÓB KRIOKONSERWACJI NASIENIA RYB ŁOSOSIOWATYCH (Patent PL 231643)

Kategorie
zootechnika i rybactwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN

Sposób kształtowania stożkowych wyrobów użebrowanych

Kategorie
inżynieria materiałowa
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Częstochowska

SPOSÓB NANOSZENIA CIECZY NA OBIEKT W SYSTEMIE PRÓŻNIOWYM I SYSTEM PRÓŻNIOWY DO NANOSZENIA CIECZY NA OBIEKT

Kategorie
nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Jagielloński

Sposób otrzymywania folii na bazie komponentów z biomasy glonów

Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Częstochowska

Sposób wyciskania przeciwbieżnego z obrotowym stemplem tulei ze stopu AZ31

Kategorie
inżynieria materiałowa
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Częstochowska

Sposoby zastosowania technologii asfaltu spienionego do wytwarzania kompozytów mineralno-asfaltowych PAT.214768, PAT.219042

Kategorie
inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Świętokrzyska

Środowiskowe Laboratorium Hodowli Zwierząt Genetycznie Modyfikowanych (LHZ)

Kategorie
nauki farmaceutyczne, nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk (IMDiK PAN)