Oferta technologiczno-usługowa wystawców

Aplikacja do szacowania i zgłaszania szkód łowieckich.

Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Akademia Pomorska w Słupsku

Aplikacja mobilna dla dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz ich rodziców/opiekunów

Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Gdański Uniwersytet Medyczny

Aplikacja mobilna do diagnostyki minimalnej encefalopatii wątrobowej u pacjentów z marskością wątroby - LiverBrain

Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zdrowiu
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aplikacja mobilna DYLLI

Kategorie
informatyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Morski w Gdyni

Aplikacja mobilna i strona internetowa wspierające profilaktykę chorób zakaźnych i tropikalnych, zawierające zalecenia dla osób podróżujących.

Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki o zdrowiu
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Aplikacja mobilna SafeTy

Kategorie
nauki o bezpieczeństwie
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Akademia Pomorska w Słupsku

AsysteNt+ aplikacja mobilna wspierająca producentów rolnych w realizacji zobowiązań wynikających z tzw. Dyrektywy azotanowej oraz wymogów środowiskowych

Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Autonomiczny robot do transportu wewnątrzzakładowego

Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Łódzka

Autonomiczny System Pomiarowy "Total Free Station„ (ASP-TFS)

Kategorie
inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Autonomiczny System Pomiarowy „Free Geodetic Surveys - 3D”

Kategorie
inżynieria lądowa i transport, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie