Akademickie Centrum Badań i Rozwoju BioR&D

Interdyscyplinarny zespół ekspertów specjalizujących się w realizacji badań z zakresu procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem żywności, zagospodarowaniem odpadów, biotechnologią i ochroną środowiska. Oferuje współpracę na każdym etapie realizacji projektów: od wyszukania źródeł finansowania, przez pomoc przy pisaniu wniosków, zaplanowanie i wykonanie eksperymentów oraz prac B+R
Kategorie
technologia żywności i żywienia, nauki o zarządzaniu i jakości
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu