Centrum Badań Azji i Pacyfiku

Zespół ekspertów zajmujących się tematyką azjatycką i współpracujących z przedsiębiorstwami i organizacjami pochodzącymi z regionu Azji i Pacyfiku, jego misją jest działanie na rzecz budowania i pogłębiania trwałej i owocnej współpracy pomiędzy krajami Europy i Azji, a specjalizuje się w problematyce zarządzania międzynarodowego i międzykulturowego.
Kategorie
ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji oraz Komercjalizacji, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu