Usługi doradcze

Excento sp. z o.o. jest spółką celową Politechniki Gdańskiej, utworzoną w 2013 roku. Firma specjalizuje się w komercjalizowaniu do przemysłu wyników badań naukowych i wszelkich rozwiązań innowacyjnych powstających na uczelni, czego rezultatem są spółki spin-off zakładane wspólnie z inwestorami i naukowcami. Spółka realizuje także na rzecz firm projekty B+R, najczęściej współfinansowane z UE.
Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Excento sp. z o.o.