Aparat do zbierania kondensatów wydychanego powietrza

Urządzenie do nieinwazyjnego pobierania kondensatów gazów oddechowych. Dzięki wykorzystaniu spektrometrii mas uzyskany materiał biologiczny badany jest w kierunku identyfikacji związków biogennych, w szczególności profili aminokwasowych wśród pacjentów z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego, zespołem nerczycowym oraz cukrzycą. Poziom gotowości technologicznej: 7
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.