Usługi doradcze

Dodatkowo Excento sp. z o. o. oferuje firmom następujące usługi: 1. Analiza rynku + analiza konkurencji 2. Strategia rozwoju B+R firmy 3. Audyt biznesowy 4. Audyt technologiczny Otrzymaliśmy akredytację Pomorskiego Systemu Usług Doradczych SPECTRUM, organizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza, co daje nam możliwość świadczenia części usług z 50 % dofinansowaniem.
Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Excento sp. z o.o.