Usługi doradcze

Excento, spółka celowa Politechniki Gdańskiej jest operatorem programu: „μGranty B+R dla przedsiębiorstw”. W ramach projektu pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych. Realizacja dofinansowanych w projekcie prac B+R jest przeprowadzana przez jednostkę badawczą. Więcej na: mikrogranty.com.pl
Kategorie
automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria chemiczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Excento sp. z o.o.