Luminofory

Hybrydowe materiały luminescencyjne oparte o barwniki organiczne w matrycach polimerowych łączą zalety wysokowydajnych luminoforów oraz stabilnych szkieł nieorganicznych. Zaletą tych układów jest fotostabilność i wysoka wydajność kwantowa luminescencji przy niskim stężeniu barwnika. Różnorodność barwników umożliwia uzyskanie związków o zaprojektowanych zakresach spektralnych emisji czy absorpcji.
Kategorie
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Wrocławski