Diagnostyka molekularna i doradztwo genetyczne w akwakulturze

Laboratorium Genetyki i Rozrodu Ryb specjalizuje się w świadczeniu usług diagnostyki molekularnej w akwakulturze. Oferowane usługi dotyczą identyfikacji i oceny pod względem wartości genetycznej stad hodowlanych ryb oraz weryfikacji skuteczności wykorzystywanych narzędzi inżynierii genomowej w komercyjnym chowie i hodowli ryb.
Kategorie
zootechnika i rybactwo, nauki biologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Univentum Labs Sp. z o.o.