Metoda ultraszybkiego zapisu fotomagnetycznego przy zastosowaniu nośnika dielektrycznego

Przedstawiono metodę wyłącznie optycznego zapisu fotomagnetycznego w nośniku dielektrycznym przy zastosowaniu ultrakrótkiego pojedynczego impulsu laserowego do przełączania magnetyzacji. Zmieniając liniową polaryzację impulsów laserowych, można sterować namagnesowaniem w nośniku, zapisując w ten sposób magnetyczne bity „0” lub „1”. Ultraszybka metoda zapisu fotomagnetycznego oparta jest na nowator
Kategorie
nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet w Białymstoku