NanoForms - analiza danych genomicznych

NanoForms to intuicyjny i zintegrowany serwer do przetwarzania i analizy surowych danych genomów prokariotycznych, pochodzących z Oxford Nanopore. Narzędzie umożliwia użycie technologii Oxford Nanopore do szybkiej analizy sekwencji DNA, gromadzenia danych o sekwencjach DNA bakterii i wirusów, dostarczanie materiału biologicznego do sekwencjonowania oraz hodowla kolejnych mutacji szczepów bakterii.
Kategorie
informatyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Podkarpackie Centrum Innowacji