Inteligentna technologia wspierająca komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi

Rozwiązanie wspiera komunikację i rehabilitację osób z dysfunkcjami motorycznymi o różnym stopniu zaawansowania. Do bezdotykowej rejestracji i analizy atencji obserwatorów z dysfunkcjami ruchu i mowy wykorzystywane są głębokie sieci neuronowe. Dedykowane algorytmy pozwalają na inteligentne rozwiązywanie geometrii obserwowanej sceny oraz projekcję atencji obserwatora na zadany układ współrzędnych.
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Podkarpackie Centrum Innowacji