Badania mikrobiologiczne, biologii molekularnej i biotechnologii

Laboratorium Badawczo-Wdrożeniowe Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oferuje wszechstronne badania z zakresu mikrobiologii, biologii molekularnej oraz szeroko pojętej biotechnologii dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Pracujemy zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a od 2020 r. posiadamy akredytację PCA
Kategorie
nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Univentum Labs Sp. z o.o.