Innowacyjna technologia granulacji surowców mineralnych

W ramach projektu opracowano innowacyjną technologię granulacji surowców mineralnych oraz stworzono prototyp stanowiska do granulacji. Technologia umożliwia granulację mieszanek mineralnych (rozdrobnienie poniżej 0,5 mm) w jakościowe granulaty. Główną innowacyjnością prezentowanej technologii jest możliwość granulacji mieszanek mineralnych o ściśle zdefiniowanej geometrii.
Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Sp. z o.o.