Urządzenie do skojarzonej oceny ukrwienia narządów przewodu pokarmowego

Urządzenie składające się z sondy wyposażonej w czujniki pomiarowe oraz elektronicznej jednostki sterującej wykorzystuje się podczas resekcji zmienionych patologicznie narządów przewodu pokarmowego w celu uzyskania informacji o stopniu wysycenia tkanek tlenem. Ułatwia to przeprowadzenie poprawnego zespolenia zapewniającego prawidłowe gojenie się rany. Poziom gotowości technologicznej: TRL 4
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.