Wykorzystanie zaawansowanych, nowoczesnych metod analizy termicznej i kalorymetrii

Badania zależności pomiędzy strukturą, właściwościami fizykochemicznymi oraz aktywnością biologiczną związków małocząsteczkowych, ze szczególnym uwzględnieniem związków koordynacyjnych jonów metali. Metody wykorzystywane w pracy badawczej to m.in. spektroskopia fluorescencyjna, izotermicznej kalorymetria miareczkowa, skaningowej kalorymetrii różnicowej.
Kategorie
nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Univentum Labs Sp. z o.o.