Integracja w jednej platformie IT wielu atrybutów mających wpływ na realną wartość nieruchomości

Technologia agreguje w jednym miejscu wiele kategorii danych geolokalizacyjnych o bardzo szerokim zakresie atrybutów, mających potencjalny wpływ na realną wartość nieruchomości (np. bliskość sklepów, ścieżek rowerowych, placówek oświatowych, natężeniu hałasu, obecności pyłów w powietrzu, bliskości infrastruktury transportowej czy terenów zielonych oraz wiele innych).
Kategorie
informatyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Warszawski