Innowacyjne wyposażenie pływającej jednostki interwencyjnej: Elastyczny dzwon podwodny - Batychron oraz Mobilny elektromagnetyczny system cumowniczy (MEMS)

Wyposażenie pływającej jednostki interwencyjnej obejmuje dwa wynalazki. Batychron to elastyczny dzwon podwodny stosowany do transportu podwodnego i nurkowania z zachowaniem wysokiego standardu bezpieczeństwa. Mobilny elektromagnetyczny system (P.437572) służy do cumowania jednostki serwisowej przy burcie statku serwisowanego umożliwiający przemieszczanie się tej jednostki wzdłuż burty statku.
Kategorie
inżynieria lądowa i transport
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Uniwersytet Morski w Gdyni