Innowacyjny sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych

Sposób obróbki wykańczającej powierzchni pospawalniczych polega na przesuwaniu narzędzia skrawającego wzdłuż spoiny i jednoetapowym usunięciu naddatku lica spoiny przy użyciu specjalistycznego narzędzia wieloostrzowego (P.433166, EP3875199A1). Taki sposób zapewnia dokładną, skuteczną i oszczędną obróbkę wykańczającą niewymagającą rozbudowanego parku maszynowego. Rozwiązanie z kat. ekoinnowacji.
Kategorie
inżynieria materiałowa, inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Uniwersytet Morski w Gdyni