Koniugaty peptyd-nośnik jako potencjalny lek w chorobie Alzheimera

Krótkie peptydy prionowe, efektywnie hamują neurotoksyczność oligomerów Aβ w rozwoju choroby Alzhemera. Peptydy skoniugowane są z nośnikiem (zmodyfikowanymi dendrymerami) co zwiększa ich efektywność i biostabilność oraz umożliwia przechodzenie przez barierę krew-mózg. Potencjalna terapia z zastosowaniem związków charakteryzuje się niską toksycznością i immunogennością.
Kategorie
nauki medyczne, nauki biologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk