Innowacyjna terapia nowotworów mózgu

Peptydy działające jako inhibitory cytokiny GM-CSF, mają potencjał do redukcji wzrostu guza w badaniach in vivo. GM-CSF funkcjonuje jako czynnik wzrostu białych krwinek i pobudza pro-nowotworową aktywność makrofagów w tkance guzów naciekanych przez te komórki, w tym w szczególności w glejakach. Instytut Nenckiego poszukuje partnera do rozwoju potencjalnego leku.
Kategorie
nauki medyczne, nauki biologiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polska Akademia Nauk