Liniowe bio-poliole poliestrowe oraz sposób ich otrzymywania

Przedmiotem wynalazku jest metoda syntezy termoplastycznych elastomerów poliuretanowych (TPU), z zastosowaniem bio-polioli poliestrowych o pochodzeniu roślinnym. Technologia ma zastosowanie przy wytłaczaniu i wtrysku oraz produkcji filamentów do druku 3D. Dzięki zastosowanym surowcom, możliwe jest uniezależnienie przemysłu przetwórstwa termoplastów od przemysłu petrochemicznego.
Kategorie
inżynieria chemiczna, nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Gdańska