Czytnik Optycznie Stymulowanej Luminescencji (OSL) Helios

Helios to przyrząd do pomiaru optycznie stymulowanej luminescencji. Może być wykorzystany w dozymetrii i w datowaniu optycznym. Uproszczenie konstrukcji czytnika wraz ze zwiększeniem jego możliwości pomiarowych pozwoliło na obniżenie kosztów wytwarzania oraz czyni urządzenie bardziej wszechstronnym i przyjaznym dla użytkownika. Czytnik zapewnia stymulację za pomocą nowych zaawansowanych metod.
Kategorie
nauki fizyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie