DEROtator R.PAN

Jest to narzędzie chirurgiczne umożliwiające większą i bezpieczną derotację bezpośrednią kręgosłupa w przebiegu operacyjnego leczenia skoliozy, za którego pomocą chirurg chwyta przekrzywione kręgi i obraca do prawidłowej pozycji. Nagroda: Grand Prix oraz złoty medal w kategorii Medycyna i Biotechnologia – urządzenia, International Warsaw Invention Show 2021. Poziom gotowości technologicznej: 8
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Gdański Uniwersytet Medyczny