Aplikacja mobilna dla dzieci z zaparciami czynnościowymi oraz ich rodziców/opiekunów

Aplikacja mobilna, która ma na celu edukację rodzin borykających się z problemem zaparć czynnościowych. Ma ona stanowić narzędzie wspomagające leczenie zaparć u dzieci, być źródłem rzetelnych informacji na temat kryteriów i profilaktyki oraz służyć do zbierania danych dotyczących samopoczucia dzieci i rodziców. Poziom gotowości technologicznej: 6
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Gdański Uniwersytet Medyczny