Narzędzie do badania przenikania pestycydów przez skórki owoców i warzyw

Nowatorskie zastosowanie fragmentu rośliny jako membrany w komorze dyfuzyjnej typu Franza umożliwia m.in. określenie, które pestydycy adsorbują jedynie na powierzchni, a które penetrują przez skórkę i kumulując się powodują skażenie żywności. Pozwala to na ocenę barierowości skórki, co przekłada się na zapewnienie bezpieczeństwa spożywanych owoców i warzyw. Poziom gotowości technologicznej: 5
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Gdański Uniwersytet Medyczny