Aplikacja mobilna SafeTy

Aplikacja mobilna wykonana w języku typescript przy użyciu biblioteki React Native z frameworkiem Expo, co pozwala zachować jeden codebase dla systemów Android i iOS. Aplikacja webowa dla operatora wykonana w języku typescript przy użyciu biblioteki react. API w języku PHP z wykorzystaniem frameworka Symfony, jako baza danych: postgreSQL, do asynchronicznego kolejkowania rabbitMQ, jako cache:redis
Kategorie
nauki o bezpieczeństwie
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
Akademia Pomorska w Słupsku