Aplikacja do szacowania i zgłaszania szkód łowieckich.

Aplikacja do szacowania i zgłaszania szkód łowieckich. Opracowana w oparciu o technologię webową, gdzie operator będzie mógł stworzyć raport szacowania szkód łowieckich posługując się obrazowaniem multispektralnym. Raport szacowania zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych.
Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Akademia Pomorska w Słupsku