Innowacyjne urządzenie do wykonywania biopsji tkanek miękkich ludzkich i zwierzęcych

Urządzenie do biopsji gruboigłowej w odróżnieniu do obecnie stosowanych urządzeń pozwoli na pobranie jednorazowo tkanki zdrowej i patologicznej skracając czas zabiegu oraz dyskomfort pacjenta. Z uwagi na inny mechanizm pobierania tkanek, pozyskiwany materiał będzie charakteryzował się większą integralnością i co za tym idzie jakością pobranego materiału. Poziom gotowości technologicznej: TRL 4
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.