Nakładka ekranująca do dermoskopów wyposażonych w magnesy eliminująca wpływ pola magnetycznego na funkcjonowanie kardiologicznych urządzeń wszczepialnych

Wynalazek zmniejsza natężenie pola magnetycznego do poziomu dopuszczalnego przez producentów kardiologicznych elektronicznych urządzeń wszczepialnych, zapewniając możliwość bezpiecznego badania zmian skórnych dermoskopem z wbudowanym magnesem, a jednocześnie nie wpływając na jakość obrazu dermoskopowego oraz komfort pacjenta podczas przeprowadzania badania. Poziom gotowości technologicznej: TRL 4
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.