Elektroniczny system monitorowania chorych do wykrywania wznowy raka płuca

Elektroniczny system monitorowania chorych, służący wczesnemu wykrywaniu wznowy nowotworów płuc, jest mobilną platformą pozwalającą na zdalny kontakt pacjenta z lekarzem onkologiem. Raportowane przez chorych objawy są w czasie rzeczywistym analizowane przez algorytm, a pogorszenie samopoczucia skutkuje natychmiastowym poinformowaniem personelu medycznego. Poziom gotowości technologicznej: TRL 8
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Centrum Innowacji Medycznych sp. z o.o.