Bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu

Bioaktywny, biodegradowalny materiał opatrunkowy w postaci żelu lub proszku, do szybkiej aplikacji na rany odniesione w wyniku wypadków, jeszcze przed interwencją zespołu ratowniczego. Możliwość autoaplikacji przez poszkodowanego. Błyskawicznie tamuje krwotok i zapobiega zakażeniu rany. Integruje się z tkanką wytwarzając sztuczny skrzep i nie wymaga usuwania w zabiegu oczyszczania rany.
Kategorie
nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Krakowska