Aerator rurowy z wypełnieniem

Aerator rurowy z wypełnieniem wg patentu Pat.235924, służy do napowietrzania wody podczas jej uzdatniania do celów spożywczych. Wypełnienie aeratora stanowią pierścienie Białeckiego. Aerator stanowi odcinek rury z wypełnieniem (rys. 1) z zamontowanymi na obu końcach trójnikami skośnymi. Taka konstrukcja aeratora umożliwia łatwe czyszczenie i sprawia, że aerator świetnie spełnia swoją funkcję.
Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie