Krótkookresowe przechowywanie nasienia ryb

W Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, opracowano i opatentowano skład buforów do krótkookresowego przechowywania nasienia ryb (PL 225389). Opracowane rozwiązania odpowiadają specyficznym wymaganiom wylęgarni i do wyboru hodowców pozostają bufory przeznaczone dla ryb łososiowatych, karpiowatych, jesiotrowatych oraz szczupaka.
Kategorie
zootechnika i rybactwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN