Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

CMD UMB specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu badań na zwierzętach. Od niedawna posiada w swojej ofercie badania z wykorzystaniem modeli tkankowych, zatwierdzone przez Europejskie Centrum Uznawania Metod Alternatywnych (ECVAM). CMD legitymuje się Certyfikatem Zgodności z Zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice – GLP) w zakresie badania właściwości toksycznych.
Kategorie
nauki farmaceutyczne, nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku