Zestaw biomarkerów miRNA do diagnostyki raka jajnika

Prosty, nieinwazyjny test pozwalający wykryć raka jajnika nawet we wczesnym stadium choroby. Wysoce precyzyjny biomarker wykazuje wyższą czułość od dotychczas stosowanych metod. Test pozwala ponadto odróżnić nowotwór raka jajnika od innych typów nowotworów.
Kategorie
nauki medyczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu
Uczelnia
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku