Luminescencyjne stystemy sensoryczne

Innowacyjne luminescencyjne systemy sensoryczne do pomiaru termodynamicznych parametrów stanu na powierzchniach obiektów rzeczywistych. Podstawową zaletą tych systemów jest możliwość uzyskania bardzo wysokiej rozdzielczości przestrzennej wyników oraz możliwość wykonywania pomiarów w trybie on-line. Układy takie są dedykowane do zastosowania głównie w ramach przemysłu wysokich technologii.
Kategorie
nauki chemiczne
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
Uczelnia
Politechnika Krakowska