brainiverse.ai - platforma nawiązywania współpracy naukowo-biznesowej

Globalna platforma do oferowania i wyszukiwania usług naukowych, zarówno standardowych, jak i innowacyjnych. Usługodawcą może być każda firma, jednostka akademicka czy sam Naukowiec posiadający odpowiedni sprzęt i kompetencje. W ramach ratowania świata z globalnego kryzysu szczególnie wspieramy działania w zakresach: odnawialne źródła energii, gospodarka cyrkularna, sadzenie drzew, fleksitarianizm
Kategorie
informatyka techniczna i telekomunikacja, inżynieria biomedyczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
brainiverse