Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych

Szczepionki bakteryjne są szeroko wykorzystywane w praktyce rolniczej zarówno w rolnictwie ekologicznym (przy braku nawożenia mineralnego azotem), jak i w rolnictwie konwencjonalnym. W ramach przedmiotowej technologii zostanie opracowany i przygotowany do wdrożenia preparat mikrobiologiczny w formie otoczki do nasion zawierający bakterie brodawkowe oraz inne bakterie z grupy PGPR (3 preparaty).
Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY