Lekkie Kruszywo Kompozytowe (CLA) Ekologiczne podejście do zagospodarowania odpadów

Przedmiotem wynalazku jest nowe kruszywo kompozytowe powstałe z recyklingu odpadów popiołów lotnych i tworzyw sztucznych. Produktem takiej reakcji, przy zachowaniu specyficznych warunków procesu, może być kompozytowe kruszywo lekkie (CLA). Jako osnowę w powstałym kompozycie wykorzystano płatki z recyklingu poużytkowego polimeru termoplastycznego PET (politereftalan etylenu).
Kategorie
inżynieria mechaniczna
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
Uczelnia
Politechnika Częstochowska