Cieplarnia izolowana pianą drugiej generacji wraz z systemem wietrzenia (CIP2G)

W Cieplarni II generacji wykorzystano liniowe generatory piany złożone z rury, przez które tłoczone jest powietrze oraz rynny, przez którą przepływa płyn pianotwórczy i w którym zanurzona jest rura z przepływającym powietrzem. W dolnej części rury znajdują się otwory, przez które wypływa powietrze do płynu pianotwórczego. Wietrzenie odbywa się przez unoszony dach izolowany pianą.
Kategorie
rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu