BIOGAZ + 2.0

Program BIOGAZ+ jest internetową platformą do kontroli i optymalizacji pracy biogazowni. Jest jednocześnie bazą danych i narzędziem dokonującym analizy oraz interpretacji uzyskiwanych wyników produkcyjnych. Umożliwia interaktywną współpracę pomiędzy kierownikiem biogazowni a laboratorium prowadzącym nadzór technologiczny – www.biogazplus.pl
Kategorie
inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, rolnictwo i ogrodnictwo
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych, Dziedzina nauk rolniczych
Uczelnia
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu