FIDO

FIDO to zautomatyzowane narzędzie wsparcia psychoterapii i pomocy psychologicznej. Wykrywa zniekształcenia poznawcze i myśli rezygnacyjne, umożliwia konwersację opartą na dialogu sokratejskim, dostarcza treści psychoedukacyjne oraz oferuje doraźne wsparcie w sytuacjach kryzysowych. System składa się z aplikacji dla terapeuty oraz aplikacji dla pacjenta, dopasowane do procesu psychoterapii CBT.
Kategorie
nauki o zdrowiu, nauki socjologiczne, psychologia
Dyscypliny naukowe
Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, Dziedzina nauk społecznych
Uczelnia
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny